ძაღლის სწორი კვება

Step 1 of 13

1. როგორ ფიქრობ, რას გულისხმობს ფრაზა „სრულად დაბალანსებული ძაღლის საკვები“?(Required)