სწორი კვება

შეავსე ქვიზი და მეტი სიცხადე შესძინე კომპანიონი ცხოველის სწორ კვებასთან დაკავშირებულ შენს კომპეტენციას

კატის სწორი კვება

Step 1 of 15

1. როგორ ფიქრობ, რას გულისხმობს ფრაზა „სრულად დაბალანსებული კატის საკვები“?(Required)

კომპანიონი ცხოველის კვებისას მისი ზომა, წონა, ასაკი, აქტივობის დონე და ჯიშის სპეციფიური მახასიათებლები უნდა გავითვალისწინოთ
ახალგაზრდა და პატარა კომპანიონებს ესაჭიროებათ მაღალკალორიული საკვები, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ ზრდასა და განვითარებას

ბლოგი

პროდუქცია