სწორი კვება

შეავსე ქვიზი და მეტი სიცხადე შესძინე კომპანიონი ცხოველის სწორ კვებასთან დაკავშირებულ შენს კომპეტენციას

ძაღლის სწორი კვება

Step 1 of 13

1. როგორ ფიქრობ, რას გულისხმობს ფრაზა „სრულად დაბალანსებული ძაღლის საკვები“?(Required)

კომპანიონი ცხოველის კვებისას მისი ზომა, წონა, ასაკი, აქტივობის დონე და ჯიშის სპეციფიური მახასიათებლები უნდა გავითვალისწინოთ
ახალგაზრდა და პატარა კომპანიონებს ესაჭიროებათ მაღალკალორიული საკვები, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ ზრდასა და განვითარებას

ბლოგი

პროდუქცია