კატის სწორი კვება

Step 1 of 15

1. როგორ ფიქრობ, რას გულისხმობს ფრაზა „სრულად დაბალანსებული კატის საკვები“?(Required)